Witam serdecznie klasę IV - 02.04.2020

Temat: Wieczernik- ofiara z samego siebie.

 

 

Pan Jezus w Wieczerniku w Wielki Czwartek ofiarował nam swoje Ciało
i swoją Krew pod postacią chleba i wina.

Ustanowił wtedy sakramenty

Eucharystii i kapłaństwa.

Powinienem jak najczęściej

spotykać się z Jezusem podczas Eucharystii, przystępując do Komunii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj i proszę odpowiedz na pytania 

1 list do Koryntian 

„Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”.

 

– Co Pan Jezus zrobił z chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy?

– Jak się nazywa ten sakrament? 

– Komu polecił czynić to samo na swoją pamiątkę? 

– Co w ten sposób ustanowił? 

– Kiedy to się wydarzyło?