Przeczytaj i pomyśl 

 

Matatiasz to imię hebrajskiego kapłana żyjącego na początku II wieku przed Chrystusem. Izraelici byli wówczas narodem podbitym. Władzę nad nimi sprawowała królewska dynastia z Syrii. Jeden z jej władców, Antioch IV Epifanes, postanowił siłą narzucić wiarę w greckich bogów. Obrabował świątynię w Jerozolimie, ustawił w niej posąg pogańskiego bożka Zeusa i nakazał wszystkim Żydom składanie ofiar. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy przelękli się i zaczęli czcić Zeusa. Wtedy właśnie kapłan Matatiasz zawrzał gniewem i wystąpił zbrojnie przeciwko królewskim posłańcom. Część
wrogów zabił, część wypędził z ziemi Izraela. Wołał przy tym:

 

„Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem,  które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów! Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo".

(1 Mch 2,19-22)

 

 

Matatiasz zebrał przy sobie wielu dzielnych

wojowników i rozpoczął powstanie przeciwko

obcym królom. Udało mu się uwolnić Jerozolimę

i oczyścić świątynię z pogańskich bożków.

Stał się bohaterem dla całego narodu.

Witam Serdecznie Uczniów klas VIg 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus