Temat: Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Bóg- Ojciec stworzył cały świat. Jezus,

Syn Boży- z miłości oddał za nas życie.

Duch Święty -umacnia nas, byśmy potrafili żyć miłością i dobrocią.

Posłuchaj piosenki 

Witam Serdecznie wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej w Łagowie 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Posłuchaj opowiadania  

Zadanie Domowe 

Pomódl się tą modlitwą: 

 

"Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.