FORMUŁA SPOWIEDZI

 

DZ - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz- Na wieki wieków. Amen.

DZ - W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. amen.

Ksiądz- Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje wyznał swoje grzechy.

DZ- Jestem uczniem (uczennicą) klasy III przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi świętej. obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami...

(wyznajesz swoje grzechy)

więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję poprawę, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz- (kapłan daje naukę, nakłada pokutę i udziela rozgrzeszenia)

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał ducha świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę kościoła.
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. (ROBISZ ZNAK KRZYŻA)

DZ - AMEN

K - Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

DZ - Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K - Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

DZ - Bóg Zapłać.

 

Odchodzisz od konfesjonału.

Idziesz do ławki, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość (modlitwa z książeczki), odprawiasz pokutę zadaną przez księdza.

Tu znajduje się film jak wygląda spowiedź 
dziecka przystępującego oraz pierwszy do 
I spowiedzi.