Poświęcenie Medalików 8.12.2020 -wtorek

godz. 16:30 - bazylika
św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.