Temat : Lourdes - troska o chorych. 26.03.2020

Człowiek chory na różne sposoby szuka ratunku, by pokonać ból i cierpienie. Przyjmuje leki, poddaje się operacji, kładzie się do szpitala… ale też wyrusza w drogę, czasami bardzo daleko, przemierza wiele kilometrów, by stanąć w cudownym miejscu i prosić o zdrowie najlepszego i najskuteczniejszego lekarza – Jezusa. Tych miejsc jest wiele na świecie. Słyną z uzdrowień i licznych cudów. 

Słowa Maryi skierowane do Bernardety  

„Jestem Niepokalane Poczęcie.” Dziewczynka nie rozumiała tych słów. Nam jest łatwiej. My już wiemy, że Imię to oznacza, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego, od każdego, nawet najmniejszego grzechu. Jest pełna łaski, czysta, nieskalana, bez zmazy.

Bóg zaprasza nas, abyśmy tak, jak Maryja przyjmowali Jezusa do serca, nie wstydzili się wiary w Niego, abyśmy stawali się ludźmi czystymi, posłusznymi, pełnymi Bożej łaski, po prostu świętymi.

 

Poprzez swoje objawienie w Lourdes Maryja przypomniała nam o wzajemnej odpowiedzialności. Będąc uczniami Jezusa, mamy stawać po stronie dobra zawsze i w każdej chwili. Maryja zaprasza nas do wrażliwości i troski nie tylko o własne zbawienie, ale także o zbawienie bliźnich.

 

– Napisz 5 skojarzeń z powrotem do Boga   

np. modlitwa, ..........