Skreśl podane w chmurach zachowania, które oddalają cię od Pana Boga. Pozostałe chmurki pokażą ci jak możesz jeszcze bardziej zbliżać się do Boga.

Witam Serdecznie wszystkich Uczniów klasy VI g  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Temat :  W domu Wojtyłów

Zadanie domowe:

Pomódl się tą modlitwą za siebie i swoich bliskich.

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

  

Karol Wojtyła urodził nie 18 maja 1920 roku Wadowicach