Witam Serdecznie Uczniów klas VIg 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Temat: Oko opatrzności – nieustanna opieka wszechmogącego Boga.

Opatrzność Boża to opieka Boga nad wszystkim, co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem. W historii ludzkości opatrzność przejawia się przez wydarzenia, przez prawa przyrody oraz troskę o każdego człowieka. W doświadczeniu Bożej opieki możemy dostrzec mądrość, dobroć i miłość Boga. Człowiek otrzymuje od Niego wszystko, co jest mu potrzebne do rozwoju i do tego, aby otrzymał zbawienie.

Posłuchaj opowiadania o obrazach Trójcy świętej 

Zadanie domowe:

Pomódl się następująco: 

„Pokładam ufność w Tobie, Panie,mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».W Twoim ręku są moje losy (...).Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą, wybaw mnie w swej łaskawości!”. Ps 31