Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Temat : Iskra Miłosierdzia Bożego.
 
Posłuchaj 
Posłuchaj i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi prześlij na e-mail: kdominik@o2.pl

1. Jaka na imię miała siostra Faustyna przed wstąpieniem do klasztoru?

2. Ile lat miał kiedy po raz pierwszy  usłyszała głos Jezusa? 

3. O co poprosił Jezus siostrę Faustynę ? 

4. Jak nazywa się modlitwa, która ma pomagać ludziom? 

5. O co modliła się siostra Faustyna?

6. W którym roku papież Jan Paweł II ogłosił Faustynę świętą.