Temat : Dla królestwa niebieskiego – ksiądz, siostra zakonna i zakonnik

DROGI CZŁOWIEK - WYKŁAD - PRZECZYTAJ 

Pan Bóg powołuje ludzi na różne sposoby. Jedni są powołani do małżeństwa, inni do kapłaństwa czy życia zakonnego, a jeszcze inni do życia w samotności. W każdym
z tych powołań możemy służyć Panu Bogu. Osobę, która wybrała życie zakonne, nazywamy siostrą lub bratem, zakonnicą lub zakonnikiem. Mężczyznę, który przyjął
święcenia kapłańskie, nazywamy księdzem, a jeśli dodatkowo jest zakonnikiem, wówczas nazywamy go ojcem.

Być powołanym do kapłaństwa lub życia zakonnego to usłyszeć zaproszenie Boga i odpowiedzieć na nie decyzją wstąpienia do seminarium lub do klasztoru. Kapłani,
siostry zakonne i bracia zakonni z miłości do Pana Boga oddają Mu całkowicie swoje życie, by służyć innym. Zdarza się, że bliscy nie rozumieją tego wyboru. Głos
powołania jest jednak tak mocny, że osoby wybrane przez Boga podejmują tę decyzję mimo niezrozumienia i sprzeciwu ze strony innych.

 

   Zapraszam do wspólnej modlitwy 

Zadanie

1. Napisz jakie drogi w swoim życiu może wybrać człowiek? 

2. Zadanie dowolne Kim chciałbyś/ chciałabyś być? 

odpowiedzi przesyłamy kdominik@o2.pl 

Zadanie na ocenę Celującą na koniec
czas wykonania do 16.05.2020r

1. Proszę napisać życzenia urodzinowe z okazji 100- lat dla Jana Pawła II i wykonać kartkę urodzinową 

2. Wykonaj zdjęcie pomnika lub portretu

 Jan Pawła II, które znajduje się w Zgorzelcu

prześlij odpowiedzi: kdominik@o2.pl