Ogród Gdy uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa, On  „zniknął im z oczu”. Wrócili do Jerozolimy, do apostołów, aby opowiedzieć wszystkim o niezwykłyma spotkaniu. Przenieśmy się do wieczernika. Są tam wystraszeni uczniowie. Boją się ludzi, którzy ukrzyżowali Jezusa. Nie wiedzą, co mają dalej robić. Drzwi do wieczernika są zamknięte.

Temat: Przez zamknięte drzwi  – niezwykłe wejście

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 

Ewangelia św. Jana 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Pytania do tekstu: 

 

Gdzie byli zgromadzeni uczniowie wieczorem w dniu zmartwychwstania?

– Dlaczego drzwi do wieczernika były zamknięte?

– Kto przyszedł do wieczernika pomimo zamkniętych drzwi?

 

 

 

 

Dary Zmartwychwstałego Jezusa

• pokój

• Duch Święty

• władza odpuszczania grzechów

 

Zmartwychwstały Jezus daje pokój, udziela Ducha Świętego oraz przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów.