1.

               

2.

                     

3.

                     

 

   

4.

               

 

   

5.

               

Rozwiąż poniższą krzyżówkę, a dowiesz się jak na młodego Karola Wojtyłę mówili koledzy. Uzyskane hasło wpisz do zdania poniżej.

  1. Ulubiona modlitwa Karola Wojtyły to „……. do Chrystusa Kapłana i Żertwy”.
  2. Miejscowość w której urodził się i przyjął Chrzest Karol Wojtyła.
  3. Codziennie rodzinnie odmawiana w domu Wojtyłów.
  4. Imię brata Karola Wojtyły.
  5. Karol Wojtyła jako papież był „Głową ……….”.

 

Koledzy nazywali przyszłego papieża: ……………………………………………..

Witam Serdecznie Wszystkich uczniów klasy IV 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Modlitwa 

 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas

pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

14-6

8-8

9+3

17-8

5+10

19-12

4+5

16-11

2+8

18-12

13-12

13-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyfrowanka

Wykonaj działania matematyczne. Wynik wpisz niżej.

Następnie wypełnij trzeci wiersz według poniższego klucza i odczytaj hasło.

0- A 8- K L- 15 W- 7 J-5 T-10 Y- 6 Ł- 1 12-R 9-O