KATECHEZA 16.11.2020

klasa III C 

Temat: Jezus uczy nas szanować życie
i zdrowie 

Proszę uzupełnić ćwiczenie strona 34 .

ćwiczenie 1 

 

W przykazaniu "NIE ZABIJAJ" Bóg UCZY nas SZANOWAĆ swoje oraz cudze ŻYCIE I ZDROWIE, ponieważ są Jego darami.  

Posłuchaj dzisiejszej katechezy 

Zadanie domowe

uzupełnij ćwiczenia na stronie 34 i 35 

Zrób zdjęcie ćwiczeń i prześlij na e-maila 

kdominik@o2.pl lub

wyślij ENEMESA 782135313