Katecheza klasa III- B- 10.12.2020

 

Temat: Jezus daje nam słowo życia

Posłuchaj lekcji 

Proszę jak możesz zrób zdjęcie 
wykonanych ćwiczeń strona- 44-45
 na adres e-mail
kdominik@o2.pl lub 
ememesa 782-135-313 
albo przez dziennik