Katecheza III A - 14.12.2020

 

 

Temat : Pan Jezus jest  z nami w swoim Kościele. 

Ćwiczenie 2 strona 46

 

Modlitwa za Kościół 

Panie Jezu, pomóż nam być dobrymi dziećmi Kościoła. Chcemy razem z innymi wzrastać w modlitwie, służyć bliźnimi i radośnie chwalić Ciebie.   

Proszę jak możesz zrób zdjęcie 
wykonanych ćwiczeń na adres e-mail
kdominik@o2.pl lub 
ememesa 782-135-313 
albo przez dziennik