Katecheza 23.11.2020 r  klasa III A 

 

Temat:  Jezus jest z ludźmi czystego serca. 

ćwiczenia strona tylko 36 - prześlij zdjęcie na e-maila kdominik lub ememesa 782135313 

 

Ciało jest darem Pana Boga. Całe jest dobre i piękne. Każda część naszego ciała służy do określonego celu. Nasze oczy służą do patrzenia,                                    nogi do chodzenia

 

 

 

 

 

 

 

ręce do robienia czegoś dobrego.  

 

 

Posłuchaj katechezy