Katecheza klasa III A - 22.03.2021 

Temat: Książeczka - nasz modlitewnik na drogę życia.