Temat:W domu Wojtyłów. Poznajemy Karola Wojtyłę i jego pasje.  

 

Zadanie łamigłówka 

Wykreśl z poniższego zdania litery X, Ż i Ą, a dowiesz się jakie sporty lubił uprawiać św. Jan Paweł II. Otrzymane zdanie napisz w wyznaczonych liniach poniżej.

 

 

XŻMĄXŁŻŻXĄOXXĄDŻŻZY ĄŻKXŻĄAŻĄXRŻĄXOXLĄ ŻĄXĄŻWŻOXJTYŁXŻĄĄŻXA ŻĄLXUĄŻBŻĄIXXŁĄX XŻĄGŻXĄRĄAZĆX W ŻĄXŻĄPXĄIŻXŁŻĄKXXĘŻ ŻIĄ XŻĄŻXXJĄŻEŻĄŻŹXĄDŻĄZŻXŻIŻĄĄŻXĆĄŻ XNŻAĄ ĄŻŻXĄŻXNXŻĄAĄXŻRTAŻXĄĄŻCXŻHĄĄ.

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zadanie domowe:

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii świętej  

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

  

Witam Serdecznie wszystkich Uczniów klasy  III  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

14-6

8-8

9+3

17-8

5+10

19-12

4+5

16-11

2+8

18-12

13-12

13-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyfrowanka

Wykonaj działania matematyczne. Wynik wpisz niżej.

Następnie wypełnij trzeci wiersz według poniższego klucza i odczytaj hasło.

0- A 8- K L- 15 W- 7 J-5 T-10 Y- 6 Ł- 1 12-R 9-O