Katecheza 35 
Temat: Wyznanie grzechów oczyszczenie serca.  
" Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny 
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości"  
              Pierwszy List św. Jana apostoła 1 J1,9 

Pytania do tekstu 
1. Komu powinniśmy wyznać nasze grzechy ?
2. Dlaczego powinniśmy wyznać nasze grzechy Bogu?

Jeśli chory chce się wyleczyć, musi iść do lekarza. Tak samo trzeba szczerze i bez lęku wyznać wszystkie grzechy w sakramencie pokuty i pojednania, aby oczyścić swoje serce. Każdy bowiem grzech, nawet ten ukryty, zanieczyszcza serce.