Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją Krew

Przeistoczenie - to przemiana chleba 

w ciało i wina w krew Jezusa 

Posłuchaj opowiadania o świętych jak swoim życiem przemieniali ludzi 
Zadanie domowe 
Bądź Aniołem dobroci zaproponuj swoją pomoc w domu.

Witam Serdecznie Wszystkich uczniów klas III