Temat:Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.

1. Jaka modlitwa rozpoczyna obrzęd Komunii świętej ?
2. Jakie słowo wypowiadamy po przyjęciu Komunii św. ?
3. Jak trzymamy dłonie idąc do komunii?