Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

DROGI CZŁOWIEK - WYKŁAD - PRZECZYTAJ 

Pan Bóg powołuje ludzi na różne sposoby. Jedni są powołani do małżeństwa, inni do kapłaństwa czy życia zakonnego, a jeszcze inni do życia w samotności. W każdym z tych powołań możemy służyć Panu Bogu. Osobę, która wybrała życie zakonne, nazywamy siostrą lub bratem, zakonnicą lub zakonnikiem. Mężczyznę, który przyjął święcenia kapłańskie, nazywamy księdzem, a jeśli dodatkowo jest zakonnikiem, wówczas nazywamy go ojcem.

Być powołanym do kapłaństwa lub życia zakonnego to usłyszeć zaproszenie Boga i odpowiedzieć na nie decyzją wstąpienia do seminarium lub do klasztoru. Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni z miłości do Pana Boga oddają Mu całkowicie swoje życie, by służyć innym. Zdarza się, że bliscy nie rozumieją tego wyboru. Głos powołania jest jednak tak mocny, że osoby wybrane przez Boga podejmują tę decyzję mimo niezrozumienia i sprzeciwu ze strony innych.