Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Podobnie jak na przyjęciu jest chwila na przywitanie, składanie życzeń i wręczenie prezentów, jest czas rozmów, czas podawania poszczególnych dań i ich spożywania i czas pożegnań – tak i Msza Święta ma w określony porządek. Wyróżniamy w niej cztery główne części, które poznamy teraz bliżej.

Wymień z ilu części składa się Msza święta 
Jakie wyróżniamy części Mszy świętej?  

1. Jak nazywa się miejsce z którego rozpoczyna 
się Msze świętą? 
2. Jak nazywamy  miejsce z którego czytamy 
 słowo Boże?  
2. Z jak nazywa się księgi z której czyta się 
słowo Boże? 
3. Kto może czytać ewangelię.