Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Temat: Liturgia słowa – dialog Boga z Kościołem

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

1. Czym zachwycił się Dominik podczas 
Mszy świętej?
2. Co zmieniło się u Dominika podczas śpiewu
Alleluja?
3. Za co Dominik podziękował Katechecie?