Temat : Z Maryją wielbimy Pana Jezusa – nabożeństwo majowe

Mama z dzieckiem na ręce to obraz największej, najczulszej miłości.

Maryja prawie zawsze przedstawiana jest z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, ponieważ kocha Jezusa, a Jezus kocha swoją Matkę. Z pewnością widziałeś takie figury i obrazy w kościele lub w kapliczkach.