Katecheza klasa III- D- 07.12.2020

 

Temat: Jezus daje nam słowo życia

Posłuchaj lekcji 

Proszę jak możesz zrób zdjęcie 
wykonanych ćwiczeń na adres e-mail
kdominik@o2.pl lub 
ememesa 782-135-313 
albo przez dziennik