Katecheza III- A- 18.12.2020

 

Temat: Jezus uczy nas przez swój Kościół - przykazania kościelne .

Przeczytaj i pomyśl:

                                                          Czy słyszałeś o Kodeksie ucznia?

Kodeks ten to zbiór przepisów, praw i obowiązków, które obowiązują każdego ucznia. Także każda szkoła ma swój kodeks, a państwo ma konstytucję.

Pan Bóg na górze Synaj dał ludziom przykazania Boże, aby wiedzieli, jak postępować,

Kościół zaś ustanowił pięć przykazań, aby nam ułatwić dochowanie wierności przymierzu z góry Synaj. Wypełnianie tych przykazań wymaga od nas silnej woli i miłości Boga. Nagrodą będzie niebo.

Posłuchaj lekcji

Proszę jak możesz zrób zdjęcie 
wykonanych ćwiczeń na adres e-mail
kdominik@o2.pl lub 
ememesa 782-135-313 
albo przez dziennik 

Proszę o przygotowanie ćwiczeń strona 48-49 

To jest element nagłówek.

Przykazania Kościelne

 

1.   W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

 

2.   Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

 

3.   Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

 

4.    Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu. powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 

5.   Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.