Temat : Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

W kościele słuchamy słowa Bożego. Tę część Mszy Świętej nazywamy liturgią słowa. Gdy kapłan czyta Ewangelię, czynimy znak krzyża na czole, na ustach i na sercu, by pokazać, że chcemy te słowa zapamiętać, wypowiedzieć ustami i zachować w swoim sercu.

– Kim został Janek?

– Kim chciał być brat Janka, Tomek?

– Co podczas Mszy Świętej robi lektor?

– Co rodzina Tomka i Janka czyta każdego wieczoru?

 

Odpowiedzi przesyłamy na e-maila kdominik@o2.pl