Skreśl podane w chmurach zachowania, które oddalają cię od Pana Boga. Pozostałe chmurki pokażą ci jak możesz jeszcze bardziej zbliżać się do Boga.

Witam Serdecznie wszystkich Uczniów klasy  II  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Temat :  W domu Wojtyłów

 

Pomódl się tą modlitwą za siebie i swoich bliskich.

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

  

Karol Wojtyła urodził nie 18 maja 1920 roku Wadowicach 


14-6

8-8

9+3

17-8

5+10

19-12

4+5

16-11

2+8

18-12

13-12

13-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyfrowanka

Wykonaj działania matematyczne. Wynik wpisz niżej.

Następnie wypełnij trzeci wiersz według poniższego klucza i odczytaj hasło.

0- A 8- K L- 15 W- 7 J-5 T-10 Y- 6 Ł- 1 12-R 9-O