FORMUŁA SPOWIEDZI

 

DZ - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz- Na wieki wieków. Amen.

DZ - W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. amen.

Ksiądz- Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje wyznał swoje grzechy.

DZ- Jestem uczniem (uczennicą) klasy III przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi świętej. obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami...

(wyznajesz swoje grzechy)

więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję poprawę, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz- (kapłan daje naukę, nakłada pokutę i udziela rozgrzeszenia)

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał ducha świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę kościoła. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. (ROBISZ ZNAK KRZYŻA)

DZ - AMEN

K - Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

DZ - Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K - Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

DZ - Bóg Zapłać.

 

Odchodzisz od konfesjonału.

Idziesz do ławki, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość (modlitwa z książeczki), odprawiasz pokutę zadaną przez księdza.

Tu znajduje się film jak wygląda spowiedź 
dziecka przystępującego oraz pierwszy do 
I spowiedzi.
Dzieci, które przygotowują się do 
I Komunii w parafii św. Józefa Robotnika
proszę się nauczyć formuły spowiedzi 
              na pamięć do 27.04.2020r  

Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu 

materiału: 

diakonowi Arturowi, ks. Robertowi i ks. Marcinowi 

 

Zadanie domowe: 

Proszę uzupełnić ćwiczenie tylko na stronie 74.

skorzystaj z tekstu który znajduje się obok 

Proszę pokolorować obrazek. 

Zadanie sprawdzę jak wrócimy do szkoły   

 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.