Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Temat : Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem

Dobry Pasterz opiekę nad tobą powierzył 
- rodzicom, opiekunom 
- biskupom, kapłonom
- katechetom wychowawcom i nauczycielom 
Posłuchaj opowiadania o Owieczce i Oli 
Dlaczego warto mieć zainteresowania ? posłuchaj opowiadania