14-6

8-8

9+3

17-8

5+10

19-12

4+5

16-11

2+8

18-12

13-12

13-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyfrowanka

Wykonaj działania matematyczne. Wynik wpisz niżej.

Następnie wypełnij trzeci wiersz według poniższego klucza i odczytaj hasło.

0- A 8- K L- 15 W- 7 J-5 T-10 Y- 6 Ł- 1 12-R 9-O

Witam serdecznie uczniów klasy I 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

Temat : Zainteresowania Karola Wojtyły 

MODLITWA 

 

 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych proszę i proszę także, niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą Amen.