Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Mszy Świętej

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

– Dokąd Staś poszedł w niedzielę ze swoją rodziną?

– Z kim spotkał się podczas Mszy Świętej?

– Co zrobił kapłan na początku Mszy Świętej?

– Jak nazywają się szaty liturgiczne kapłana?

– Jak nazywa się stół, przy którym ksiądz odprawia Mszę Świętą?

– Gdzie mieszka Pan Jezus ukryty pod postacią chleba?

– Co oznacza bicie się w piersi?

– Dlaczego klękamy podczas Mszy Świętej

 

odpowiedzi proszę przesłać na adres e-mail: kdominik@o2.pl