Zdjęcia są  zaczerpnięte ze strony internetowej. Kościół, który jest  na filmie to
 św. Józef Robotnik w Zgorzelcu. 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus

Witam Serdecznie uczniów klasy III B D   

Katecheza 

Temat: We wspólnocie Kościoła przepraszam Boga i ludzi. 

 

Przeczytaj Ewangelię:

 

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.  Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam".  Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!"  Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony

 Odpowiedz na pytania: prześlij odpowiedzi e-meil: kdominik@o2.pl lub 782135313 

1. Kto przyszedł do świątyni? 

2. Jak modlił się faryzeusz? 

3. Jak modlił się celnik?

4. Którego z nich Jezus pochwalił?  

 

 

Posłuchaj katechezy uzupełnij ćwiczenie strona 82-83