Przeczytaj tekst 

Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi (…) na 50. rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra”.

 

Odpowiedz na pytania: 

1. O jakim szczególnym miejscu mówi Jan Paweł II 

2. Co dokonało się w życiu Karola Wojtyły przy chrzcielnicy?

Jakim gestem Jan Paweł II pokazał, że chrzcielnica jest dla niego ważnym miejscem? 

odpowiedzi na pytania proszę przesłać na e-mail: kdominik@o2.pl  do piątku 27.03.2020 

 

 

Posłuchaj krótkiej katechezy 

Temat:  Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

1. Znaki i symbole chrztu świetego.