Polak dla całego świata- Jan Paweł II 

Witam Wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej w Łagowie 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Będąc chłopcem, służył do Mszy Świętej jako ministrant. Kiedy miał dziewięć lat, umarła jego mama Emilia, a trzy lata później brat. Odtąd wychowywał go ojciec Karol. W latach 1930–1938 przyszły papież uczył się w gimnazjum w Wadowicach. Interesował się teatrem i występował w przedstawieniach przygotowywanych przez Międzyszkolne Koło Teatralne. Ponieważ wybrał studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przeprowadził się wraz z tatą do Krakowa.

   W 1941 r. zmarł jego ojciec. Rok później Karol postanowił wstąpić do Tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.

1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako ksiądz we wsi Niegowić, a później w Krakowie w parafii św. Floriana. Na dwa lata został wysłany na studia do Rzymu. Po powrocie wykładał w Seminarium Duchownym i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako pierwszy w historii Polak Karol Wojtyła 16 paź- dziernika 1978 r. został następcą św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II.